ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโปรดคิด และตัดสินใจให้ดี เนื่องจากเปลี่ยนชุมนุมไม่ได้ เทอม 2/2561 จะให้นักเรียนเลือกใหม่อีกครั้งการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เฉพาะชั้น ม.3 ทุกห้อง และ ม.6 ทุกห้อง ยกเว้น ม.6/1 , 6/9 , 6/10 และ รด.


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561  (ปิดระบบสมัครในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.)
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     

รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูแมนชัย สมนึก (แอดมิน)
     ครูอัมภวรรณ  อักษรศักดิ์ (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

5. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

นักเรียนคนใดยังไม่เลือกภาษาที่สอง คลิกที่นี่